OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

KONSALTING, PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA

Sve veća potreba savremenog društva za električnom energijom, dobijenom na što čistiji način, dovodi do promjene svijesti ljudi i okretanju ka obnovljivim izvorima energije. Izvori energije poput nafte, uglja, gasa nisu neiscrpni i sa trenutnim nivoom potrošnje ovi energenti će nestati za par desetina godina.
U razvijenim zemljama zapadne Evrope se svake godine sve više ulaže u obnovljive izvore električne energije (OIE). U zavisnosti od geografske pozicije, konfiguracije terena, količine vodotokova i primljene sunčeve energije svaka zemlja na svojoj teritoriji nastoji da iskoristi prednosti 3 najčistija OIE: solarnu, energiju vetra i hidroenergiju.

Region raspolaže solidnom količinom vodotokova, pa se bolje iskorišćenje hidroenergije nameće kao logičan pravac u razmišljanju i djelovanju. Naravno ne treba zanemariti ni energiju vetra kao ni solarnu energiju. TeleGroup prateći trendove u ovoj oblasti pruža usluge konsaltinga, projektovanja i izgradnje elektroenergetskih objekata i isporuke i implementacije opreme neophodne za implementaciju tehničkog rešenja. Plan kompanije je da u narednom periodu značajno proširi portfolio usluga.

USLUGE

 • Konsalting za odabir najbolje lokacije za izgradnju malih elektrana

  • Prema postojećim katastrima i terenskim uslovima
  • Prema postojećoj elektroenergetskoj infrastrukturi
  • Prema procijenjenoj snazi male hidroelektrane
  • Prema cijeni koštanja elektrane

 • Projektovanje i izgradnja elektroenergetskih objekata

  • Građevinski objekti za smještaj hidroagregata i druge opreme
  • Dovod i odvod vode
  • Elektromašinska oprema i instalacija
  • Mjerna i zaštitna oprema i instalacije
  • Instalacija opreme za priključenje na ED mrežu
    
  • Isporuka elektroenergetske opreme i materijala

   • Kablovi
   • Nadzemni vodovi (aerial cables)
   • Transformatori (power transformers)
   • HV i LV oprema...
  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m