MREŽNA RJEŠENJA

MREŽNA RJEŠENJA

SAVREMENA RUTING I SVIČING OPREMA

Svaka kompanija se u savremenom poslovanju susreće sa sve većim izazovima. Neki od njih se odnose na usklađivanje postojećeg informaciono-komunikacionog sistema sa aktuelnim tehnologijama, pri čemu treba posebnu pažnju obratiti na kritične aplikacije važne za poslovanje kompanije, kao i na aplikacije u realnom vremenu koje zahtevaju visoke performanse i brzi odziv mrežne infrastrukture. Jedan od izazova su i svetski trendovi za povećanjem mobilnosti zaposlenih koji uslovljavaju poboljšanje mrežne infrastrukture u smislu dostupnosti, zaštite, pouzdanosti, kapaciteta linkova itd.

Kada govorimo o računarskim mrežama za prenos glasa, podataka i videa, iste moraju obezbjediti brz odziv za komunikacione i kolaboracione alate i informacije u bilo kom trenutku i na bilo kom mjestu. Ovo dalje uzrokuje veće zahteve mrežne infrastrukture u smislu modularnosti, fleksibilnosti, efikasnosti i bezbjednosti.

Telegroup infrastrukturna rješenja obezbijeđuju realni odziv na pomenute zahtjeve i potrebe tržišta. Naša iskustva i ekspertize u projektovanju i izgradnji mreža i servisa nam omogućavaju da budemo jedinstveno pozicionirani na tržištu nudeći veoma moćna rješenja prilagođena svakom korisniku. Telegroup obezbijeđuje kompletna rješenja za mrežnu infrastrukturu (LAN, WAN i MAN) i to rutere (voice, security bandlovi...), svičeve (PoE, modularne,integrisane) bazirane na CiscoAlcatel-Lucent i Huawei tehnologiji.

Za mnoge organizacije komunikacija je ključni deo poslovne strategije. Zbog toga su mreže kritični element prilikom pružanja efikasnih rješenja.

Telegroup mrežna rješenja pomažu u postizanju poslovnih ciljeva omogućavajući korišćenje zahtjevnih aplikacija i servisa, dok u isto vreme obezbijeđuju fleksibilnost i visoke performanse.

Naša mrežna rješenja su specifično dizajnirana da zadovolje potrebe naših korisnika obezbijeđujući bolju, fleksibilniju i pouzdaniju komunikaciju, dok sa druge strane ova rješenja omogućavaju brz povratak investicije.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m