DATA CENTRI

DATA CENTRI

ISPORUKA, IMPLEMENTACIJA I ADAPTACIJA DATA CENTARA NOVE GENERACIJE

TeleGroup, kao partner renomiranih kompanija kao što su HP, IBM i MSI, svojim korisnicima nudi kompletna rješenja isporuke, implementacije i adaptacije Data centara najnovije generacije i izuzetnih mogućnosti, urađen u skladu sa poslednjim TIA 942 standardima. Data centar ili centar podataka objedinjuje kompjuterske sisteme i njima pridružene komponente, kao što su telekomunikacioni i storidž sistemi. Svi sistemi neophodni za besprekidan rad data centra su redundantni, a sve procedure propisane, nadzirane i zapisane u protokolu.

Data centar je namijenjen pružanju usluga hostovanja najrazličitijih vrsta servisa i usluga u ICT tehnologijama i namijenjen je svim poslovnim sistemima, institucijama i organizacijama. Iz TeleGroup prakse izdvajamo jedan od najsloženijih projekata rekonstrukcije i adaptacije Data Centra nedavno realizovan za značajnog klijenta Aerodrom Nikola Tesla Beograd. 

Usluge

 • Namjenski hosting
 • Infrastruktura virtuelnih servera
 • Softver kao servis (SaaS)
 • Disaster Recovery
 • Cloud Backup
 • Secure Online Backup
 • Group-Management-Paket
 • Računari hostovani u računarskom oblaku
 • Poslovna telefonija (VoIP)
 • Hostovanje Call i Contact Centra
 • Hostovanje Microsoft SharePoint Servisa, Exchange e-mail Servera
 • Hostovanje domenskog okruženja i usluga video nadzora

TeleGroup Data centar rješenja su

 • Modularna i skalabilna
 • Zamjenjiva bez prestanka rada sistema
 • Jednostavna za održavanje i upravljanje
 • Redundantna

Pri projektovanju i implementaciji Data centra, naš tim stručnjaka se bavi i konsaltingom koji se odnosi na procjenu stanja postojeće infrastrukture i shodno tome predlaže rješenje koje će zadovoljiti sve potrebe i zahtjeve korisnika. Svrha davanja procena nije samo omogućiti ispravan rad predloženih rješenja, već i osigurati ispravnu integraciju s postojećim informacionim sistemom. Pouzdana infrastruktura Data Centra je osnov efikasnog poslovanja.

Prednosti za korisnike

 • povećanje pouzdanosti neophodnih poslovnih podataka i efikasnost korišćenja
 • smanjenje ukupnih troškova smiještanja poslovnih podataka
 • smanjenje rizika dinamične infrastrukture
 • bolje i efikasnije iskorišćenje resursa u skladu sa sve većim poslovnim potrebama
 • kraće vreme potpune funkcionalnosti sistema

ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA DATA CENTARA

Adaptacija Data centara obuhvata čitav niz radova sa ciljem da se prostor u potpunosti rekonstruiše i opremi za potrebe instaliranja računarskih sistema Data Centra. Da bi se na pravi način odgovorilo zahtjevima adaptacije neophodno je uraditi projekat ukupne infrastrukture za Data centar, koji pored postavljenih zahtjeva, treba da uzme u obzir i razvoj najnovijih tehnologija. 

Rad u data centru

TeleGroup je, dugogodišnjim radom u ovoj oblasti, stekao status jedne od vodećih kompanija koja nudi usluge adaptacije i rekonstrukcije Data centara u skladu sa najnovijim standardima.

Usluge adaptacije Data centara

 • Mašinski radovi - realizacija kompletnog sistema grijanja, klimatizacije, ventilacije, održavanja stalnog pritiska…
 • Elektroenergetski radovi - obezbjeđivanje potrebnog napajanja za nesmetan rad svih uređaja
 • Izgradnja protivpožarne infrastrukture – implementacija odgovarajućih detektora čija je uloga da minimalizuju svaki mogući rizik od nastanka požara
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m