M2M RJEŠENJA

M2M RJEŠENJA

mCommerce i rješenja za telemedicinu

Kombinovanjem internacionalnih i regionalnih ekspertiza i iskustava, kompanija TeleGroup se, kroz saradnju sa partnerskom softverskom kućom DunavNET, bavi pružanjem usluga konsaltinga i razvoja mobilnih aplikacija za mCommerce i Telemedicine rješenja. 

Vodeći se trendom da tržište udaljenih plaćanja ima jednu od najvećih stopa razvoja i rasta u svijetu, TeleGroup svojim korisnicima nudi rješenja koja će omogućiti savremen pristup trgovini, bankarstvu, turizmu, medicini itsl. 

 

 

Portfolio rješenja

 • mPayment - plaćanje računa i kupovina roba i usluga mobilnim telefonom
 • mTicketing - kupovina i distribucija karata za koncerte, pozorišta, festivale i druge događaje
 • Beskontaktno plaćanje - (NFC, RF tehnologije)
 • Lokacijski baziran marketing (LBM) – dostavljanje pravih informacija svojim korisnicima, u pravo vreme, na pravom mestu
   

TeleGroup je razvio mPayment tehnološku platformu i kroz saradnju sa Telekomom Srbija i AIK bankom omogućio realizaciju projekta plaćanja računa za komunalne usluge mobilnim telefonom za JKP „Objedinjena naplata“ Niš. Građani Niša od septembra meseca 2011. godine aktivno plaćaju mjesečne račune mobilnim telefonom na bilo kom mestu i u bilo koje vreme. 


  Prednosti M2M rješenja
   

  • Smanjenje troškova štampanja i slanja karata, odnosno računa
  • Olakšavanje korisnicima proces kupovine i dolaska do relevantnih informacijasmanjeni operativni troškovi kao i troškovi infrastrukture
  • Povećanje prihoda kroz lakšu i pravovremenu interakciju sa korisnicima
  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m