DRŽAVNE INSTITUCIJE I JAVNI SEKTOR

DRŽAVNE INSTITUCIJE I JAVNI SEKTOR

SAVREMENA ICT I RJEŠENJA U OBLASTI ENERGETIKE ZA DRŽAVNE INSTITUCIJE I JAVNI SEKTOR

Stručnjaci kompanije TeleGroup, državnim institucijama i javnom sektoru, već dugi niz godina obezbjeđuju kompletnu uslugu kreiranja,  implementacije i održavanja korporativnih informaciono – komunikacionih sistema koji se sastoje iz sledećih cjelina:

 • Mrežna infrastruktura
 • IP i tradicionalni telefonski sistemi 
 • Kontakt centri
 • Rješenja za zaštitu mreža i podataka
 • Sistemi tehničke zaštite
 • Data centri
 • Sistemski softver
 • Korisničke aplikacije

Sva rješenja koja TeleGroup implementira kod korisnika su bazirana na otvorenim standardima, i ne samo što se lako integrišu sa sistemima različitih proizvođača, već primjenu nalaze u aktuelnim eGovernment projektima sa jedne strane, odnosno Smart Grid projektima u javnom sektoru sa druge strane.
 
U cilju modernizacije sistema plaćanja i kupovine roba i usluga mobilnim telefonom u regionu, TeleGroup je, kroz saradnju sa softverskom kućom DunavNET, razvio mPayment tehnološku platformu. Prvi projekat  naplate mjesečnih usluga JKP „Objedinjena naplata“ Niš, realizovan je kroz saradnju sa Telekomom Srbija i AIK bankom, čime je građanima Niša od septembra meseca 2011. godine omogućeno da svoje mjesečne račune plaćaju mobilnim telefonom na bilo kom mjestu i u bilo koje vreme.      

U segmentu energetike TeleGroup nudi kompletnu uslugu projektovanja, izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih i gasnih sistema i mreža.  

RJEŠENJA I USLUGE

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m