SISTEMI ZA KRITIČNE KOMUNIKACIJE

SISTEMI ZA KRITIČNE KOMUNIKACIJE

Profesionalna rješenja za kritične komunikacije

TeleGroup sarađuje sa norveškom kompanijom Zenitel, koja se ubraja među svjetske lidere u oblasti razvoja profesionalnih rješenja za kritične komunikacije. Ona su namijenjena tržištima koja posluju u specifičnim okruženjima gde je sigurnost pitanje života ili smrti i zahtevaju uvek dostupna i pouzdana komunikaciona rješenja. Korisnici koji imaju najveću potrebu za ovim sistemima su policija, vojska, vatrogasne službe, zatvori i korektivne ustanove, sudnice, bolnice zatim značajna su tehnološka potpora na brodovima u industrijskim postrojenjima itd. Zenitel u okviru svog proizvodnog programa ima nekoliko brendova od kojih izdvajamo Stentofon fleksibilne i pouzdane IP, digitalne i analogne interkom sisteme, zatim komercijalno najzastupljenije brendovi u oblasti elektronskih interfonskih sistema su PRO700 i Bi – Way.

 

 

Rešenja i proizvodi

AlphaCom XE Audio Serveri 

Najmoćnija i najfleksibilnija IP komunikaciona platforma na tržištu koja omogućava sigurnosnom sistemu da reaguje na najefikasniji i najbrži mogući način u toku kritičnih situacija.  

Stentofon Turbine 

IP i analogne interkom stanice za primenu u fabrikama, zgradama i javnim ustanovama...

Stentofon Pulse

IP interkom sistem sa do 16 interkom stanica, idealno i ekonomično rješenje za manje aplikacije. Sistem je proširiv i može se povezati sa SIP terminalima i gejtvejima drugih proizvođača. Primenu nalazi na parkinzima, pumpama, u doktorskim ordinacijama, supermarketima...

Stone stanice

IP i analogne desktop interkom stanice sa ponudom modela i sa 2 displeja...

      

Zidne stanice

Slično kao i stone stanice, sa kvalitetnim zvučnikom i mikrofonom, dizajnirane su za ugradnju u zid kao i za montiranje na zid. Zidne stanice (IP i analogne) imaju veliki broj osobina i funkcija koje ispunjavaju maksimalne sigurnosne zahteve. Idealne su za upotrebu na aerodromima, bolnicama, važnim građevinskim objektima i korektivnim ustanovama…

     

Stanice otporne na razbijanje i obijanje

IP i analogne, od nerđajućeg čelika, sa jednim direktnim tasterom, mogu se povezati sa eksternom IP video kamerom. Dostupne su i u klasičnoj interkom verziji ali i kao SIP terminali.

     

Stanice za zatvore i korekcione ustanove

Analogne stanice za ćelije sa jednim ili 5 tastera, specijalno dizajnirane za ovu namenu. Napredna sigurnosna rješenja za detektovanje vriska, napada i pokušaja obijanja stanice...

     

Industrijske stanice

U rasponu od lakih do teških industrijskih master stanica i podstanica dizajnirane za rad u teškim industrijskim uslovima. Veliki izdržljivi tasteri omogućavaju lakoću rukovanja sa radnim rukavicama. Imaju specijalne integrisane mikrofone sa automatskim podešavanjem osjetljivosti prema ulaznom nivou buke.

    

PRO 700

U potpunosti elektronski interfonski sistem za direktan razgovor i brzu hands free internu komunikaciju do 40 učesnika. Svi elementi sistema su uzajamno povezani (nema centralne jedinice ili centrale) i omogućava da svaka stanica uspostavi vezu sa bilo kojom drugom stanicom ili podstanicom u sistemu.

     

Sigurnosni šalterski komunikacioni sistem (Bi-Way)

Rješava problem komunikacije između ljudi na obe strane sigurnosnog stakla (šaltera). Dupleksni kontrolor prebacuje i usmerava smjer govora kako bi obezbedio prirodnu dvosmernu komunikaciju u okruženju sa različitim nivoom buke, i to bez pritiskanja tastera i dugmića.

 

Iako Stentofon sistemi mogu svoju primjenu naći u svim segmentima tržišta, izdvojićemo nekoliko najzastupljenijih primjera.

 • Aerodromi
  Komunikacija posjetilaca/putnika, operativna komunikacija aerodroma, sigurnosni sistemi aerodroma… 
 • Parkinzi
  Komunikacija na samom parkingu ukoliko se desi da korisnik ostane blokiran na ulazu/izlazu, zbog problema sa terminalom za plaćanje. Moguća integracija sa CCTV kamerama.
 • Bolnice i druge zdravstvene ustanove
  Zahvaljujući posebnim stanicama koje su otporne na hemikalije za dezinfekciju, veliki potencijal se javlja u zdravstvu u čistim sobama i operacionim salama. Pogodni su i za bolničke sobe, šaltere, na odjeljenjima kao i u hodnicima, čekaonicama…Mogu se postaviti i u oblastima u kojima je bitna sigurnost i bezbjednost (oblasti sa ograničenim pristupom, podrumi, parkinzi…)
 • Zatvori i korektivne ustanove
  Za komunikaciju sa zatvorenikom preko specijalno dizajniranih stanica, koje dodatno obezbjeđuju sigurnost čuvara sa integrisanim alarmima za prepoznavanje “vriska” i svjetlosnom signalizacijom. Moguća je integracija sa CCTV kamerama, različitim alarmima kao i Motorola Tetra stanicama.
 • Industrijska postrojenja
  Za primjenu u teškim, industrijskim uslovima, Stentofon nudi širok izbor industrijskih stanica i garantuje najefikasniji komunikacioni sistem za bilo koji tip industrijskog postrojenja. Ove stanice imaju primjenu kako u samim industrijskim/fabričkim postrojenjima tako i na njihovim ulazima ali i tačkama evakuacije.

    

 

  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m