PROIZVODNI SEKTOR

PROIZVODNI SEKTOR

SAVREMENA RJEŠENJA ZA PROIZVODNI SEKTOR

Kompanije koje se bave proizvodnjom, da bi podigle produktivnost na viši nivo i zadržale konkurentnost na tržištu, se sve više  fokusiraju na unapređivanje poslovnog procesa koristeći savremene informaciono – komunikacione tehnologije.  Rezultat su efikasnija komunikacija i saradnja sa interesnim grupama kao i brže plasiranje novih proizvoda na tržište zahvaljujući automatizovanim i efikasnijim procesima i pristupu informacijama u realnom vremenu.

TeleGroup je kreirao rješenja prilagođena industriji odnosno proizvodnom sektoru, bazirana na širokom portfoliju aplikacija, robusnim  ICT sistemima specijalizovanim za primjenu u posebnim uslovima industrijske proizvodnje, implementaciji, upravljanju i ekspertizi u poslovnim procesima.

Iz standardne ICT ponude izdvajamo radio komunikacione sisteme zatvorenog/internog tipa koji će omogućiti pouzdane komunikacije, kontinuitet poslovnog procesa i zaštitu investicija. Izdvajamo još i profesionalna rješenja za kritične komunikacije koja podrazumevaju fleksibilne i pouzdane IP, digitalne i analogne handsfree interkom sisteme, idelane za primjenu u specifičnim industrijskim uslovima. Tu su i mobilni računari, bar kod skeneri, RFID sistemi i WLAN oprema koji omogućavaju veću produktivnost zaposlenih na terenu, zatim kompletni sistemi tehničke zaštite i softveri za upravljanje pomenutim sistemima u realnom vremenu. Izdvajamo i digitalne i analogne Motorola radio sisteme, Asset Management softverska rješenja za upravljanje osnovnim sredstvima kao i industrijsku mrežnu opremu.

Standardni dio ICT ponude podrazumijeva kompletnu uslugu projektovanja,  implementacije i održavanja korporativnih informaciono – komunikacionih sistema koji se sastoje iz sledećih cjelina:

 • Mrežna infrastruktura
 • IP i tradicionalni telefonski sistemi
 • Kontakt centri
 • Rješenja za zaštitu mreža i podataka
 • Sistemi tehničke zaštite
 • Data centri
 • Redundantne računarske mreže
 • Mreže integrisanih servisa
 • Sistemski softver
 • Korisničke aplikacije

Sva rješenja koja TeleGroup nudi proizvodnom sektoru kreirana su sa ciljem da pozitivno utiču na veću efikasnost i produktivnost ukupnog poslovnog procesa zatim veću produktivnost zaposlenih na terenu, brz povraćaj investicije, smanjenje ukupnih troškova i kapitalnih ulaganja što jesu najveći izazovi sa kojima se ova grupa korisnika susreće.

U segmentu energetike TeleGroup nudi kompletnu uslugu projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja elektroenergetskih i gasnih sistema i mreža.

RJEŠENJA I USLUGE

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m