ZDRAVSTVO

ZDRAVSTVO

INTEGRISANA ICT RJEŠENJA ZA ZDRAVSTVO

TeleGroup zdravstvenim ustanovama i privatnim klinikama nudi integrisana informaciono - komunikaciona rješenja koja će im pomoći da unaprijede poslovanje i samim tim pruže kvalitetniju i efikasniju uslugu svojim pacijentima i unaprijede saradnju sa dobavljačima i drugim interesnim grupama. TeleGroup je kreirao rješenja prilagođena ovoj grupi korisnika, bazirana na širokom portfoliju aplikacija zatim ICT sistemima specijalizovanim za primjenu u posebnim bolničkim i laboratorijskim uslovima.

Iz standardne ICT ponude izdvajamo profesionalne DECT telefonske sisteme prilagođene integraciji sa Nurse Calli Paging sistemom kao i radio komunikacione sisteme zatvorenog/internog tipa za pouzdane komunikacije i obezbjeđivanje kontinuiteta poslovnog procesa. Izdvajamo još i profesionalna rješenja za kritične komunikacije dizajnirana za upotrebu u “čistim sobama” tipa operacione sale, laboratorije, fabrike lijekova i slično. Ova rješenja obuhvataju fleksibilne i pouzdane IP i analogne interkom sisteme. Tu su i mobilni računari, bar kod skeneri, RFID sistemi i WLAN oprema koji omogućavaju kvalitetniji rad  medicinskom osoblju koje je stalno u pokretu i ima potrebu za dostupnošću bazama podataka u realnom vremenu sa bilo kog mesta u bilo koje vreme. Kao nadogradnja pomenutim sistemima javljaju se Asset Management softverska rješenja za upravljanje i lociranje medicinskih i osnovnih sredstava.

Dinamična medicinska struka zahtjeva konstantnu edukaciju i konsultacije. U eri digitalnih komunikacija se sve češće koriste tehnologije u svrhe telemedicine koja, pre svega, poboljšava kvalitet liječenja pacijenata tako što se lekari u realnom vremenu mogu konsultovati sa stručnjacima iz celog sveta razmjenom video, audio i drugih vrsta podataka. Tehnološka podrška za telemedicinu su videokonferencijski sistemi. TeleGroup, kao regionalni partner svjetskog lidera u ovoj oblasti kompanije Polycom, već nekoliko godina uspješno implementira savremene videokonferencijske sisteme posredno omogućavaju kvalitetniju njegu pacijenata a sa druge strane su i u funkciji edukacije medicinskog osoblja.
Još jedan primjer upotrebe tehnologija kao sredstva za poboljšanje kvaliteta liječenja i pružanja blagovremene pomoći pacijentima je i mHealth rješenje, koja je TeleGroup razvio u saradnji sa ćerkom kompanijom TeleGroup-DunavNET. Riječ je o mobilnom zdravstvenom monitoring sistemu koji omogućava lako, jednostavno i pouzdano praćenje i prijavljivanje različitih zdravstvenih parametara, bez obzira na lokaciju pacijenta i njegove aktivnosti. Ovo rješenje, bazirano na fleksibilnoj platformi koja koristi sve prednosti bežičnih i mobilnih prenosa informacija, je idealno za klinike koje su spremne da svojim pacijentima ponude moderna tehnološka rješenja i na taj način poboljšaju nivo i broj usluga koje nude.
Standardni dio ICT ponude podrazumijeva kompletnu uslugu projektovanja,  implementacije i održavanja korporativnih informaciono – komunikacionih sistema.

RJEŠENJA I USLUGE

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m