SAOBRAĆAJ

SAOBRAĆAJ

SAVREMENA RJEŠENJA ZA DRUMSKI, ŽELJEZNIČKI I AVIO SAOBRAĆAJ

TeleGroup već dugi niz godina uspješno sarađuje sa kompanijama koje se bave transportom ljudi i roba i pruža kompletnu uslugu u domenu infrastrukturnih rješenja i implementacije i održavanja savremenih  ICT sistema i softverskih aplikacija namenjenih drumskom, željezničkom i avio saobraćaju. U dijelu infrastrukturnih rješenja posebno izdvajamo uslugu projektovanja i izgradnje transportnih optičkih komunikacionih mreža duž autoputeva.

Pored pomenutih, TeleGroup pruža usluge projektovanja, ugradnje i održavanja infrastrukture za inteligentne saobraćajne sisteme (Intelligent Transportation Systems):

  

 • Kompletne ITS softverske platforme koje omogućavaju integraciju svih saobraćajnih podsistema
 • SOS telefone duž autoputeva
 • Kontrolere saobraćajne signalizacije
 • Uređaje promjenljive saobraćajne signalizacije (VMS)
 • Inteligentni video nadzor sa detekcijom incidentnih situacija (AID)
 • Sistemi za prikupljanje i obradu meteoroloških podataka na autoputevima
 • Mjerenje osovinskog pritiska u pokretu
 • Kompletna IT i komunikaciona rješenja na otvorenim autoputevima i u urbanim sredinama
 • Energetska i IT oprema za tunele
  • Trafo stanice, osvjetljenje, video nadzor, AID, signalizacija i dojava požara,
  • Detekcija štetnih gasova, saobraćajni kontroleri, VMS znakovi
  • Sistemi radio veza u tunelima
 • Sistemi za automatsku naplatu putarina
 • Softverska rješenja za automatsko prepoznavanje tablica

Što se tiče  standardne ICT ponude, TeleGroup pruža kompletnu uslugu kreiranja,  implementacije i održavanja korporativnih informaciono – komunikacionih sistema koji se sastoje iz sledećih cjelina:

 • Mrežna infrastruktura
 • IP i tradicionalni telefonski sistemi
 • Kontakt centri
 • Rješenja za zaštitu mreža i podataka
 • Sistemi tehničke zaštite
 • Data centri
 • Sistemski softver
 • Korisničke aplikacije

U ovom segmentu izdvajamo kompletne sisteme tehničke zaštite, kao i aplikacije za upravljanje kritičnim situacijama u realnom vremenu zatim aplikacije za inteligentnu video analitiku, upravljanje flotom i kontrolu prtljaga koje naročitu primjenu nalaze na aerodromima ali i u drumskom i željezničkom saobraćaju.

RJEŠENJA I USLUGE

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m