Američka privredna komora: Neophodan nastavak ekonomskih reformi

Petak, 05. Oktobar 2012.

Američka privredna komora: Neophodan nastavak ekonomskih reformiKompanije članice Američke privredne komore u Srbiji, čiji je TeleGroup član,  sastale su se sa predsednikom Vlade i ministrom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ivicom Dačićem na radnom ručku. Predsjednik Vlade razgovarao je sa predstavnicima najvećih stranih i domaćih kompanija o realizovanim inicijativama i planovima nove Vlade iz domena unapređenja poslovne klime, koji su usmereni ka osnaživanju konkurentnosti domaće privrede.

Dačić je poručio da je osnovni cilj nove Vlade preporod ekonomije i da će se zalagati za dovođenje novih investicija i zato raditi na pojednostavljenju zakonskih propisa i skraćenju procedura. On je ukazao da članice Američke privredne komore, koje žele u Srbiji da prodaju robu, moraju da shvate da to mogu da učine samo ako postoji kupovna moć.

„I pored toga što je tek na početku svog mandata, vjerujemo da je neophodno da Vlada što prije nastavi strukturne reforme, bez kojih je nemoguće ostvariti makroekonomsku stabilnost i održivi privredni razvoj u ova turbulentna ekonomska vremena,” rekao je predsednik Američke privredne komore u Srbiji, Miloš Đurković. 

„U tom smislu, Američka privredna komora ističe da je veoma važno da Vlada preduzme konkretne mere za uspostavljanje održivog budžeta, unapređenje regulative iz oblasti radnih odnosa kao i efikasnosti sprovođenja administrativnih procesa pri dobijanju građevinskih dozvola i konverzije prava korišćenja zemljišta u pravo svojine. Istovremeno, naše udruženje pozdravlja mjere Vlade za ukidanje parafiskalnih nameta, što je veoma važno i nadamo se da se reforma nameta države privredi tu neće zaustaviti“, dodao je Đurković.
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m