TELEGROUP NA MEĐUNARODNOM VEĆU ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME CIGRE U NEUMU

Petak, 18. Avgust 2017.

TELEGROUP NA MEĐUNARODNOM VEĆU ZA VELIKE ELEKTRIČNE SISTEME CIGRE U NEUMU

TeleGroup će učestvovati na predstojećem nacionalnom komitetu Međunarodnog veća za velike električne sisteme – CIGRE, koji se održava od 17 – 21. septembra u hotelu Grand Neum u Neumu, u Bosni i Hercegovini.

CIGRE je organizacija koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim problemima iz sektora proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije kao i proizvodnje električne opreme, odnosno sveukupnom problematikom elektroenergetskih sistema.

TeleGroup će ove godine predstaviti automatske reklozere partnerske kompanije NOJA Power. Ovi uređaji obezbeđuju brzu i efikasnu lokalizaciju eventualnih kvarova na mreži, čime se postiže visoka pouzdanost distributivnih mreža srednjeg napona. Glavna uloga automatskog reklozera je da u slučaju kvara na mreži, što prouzrokuje zastoj u isporuci energije do potrošača, na najefikasniji način uz minimalno potrebno vreme detektuje tačku kvara i obezbedi napajanje potrošača koji su ostali bez električne energije.

U ostvarivanju svojih ciljeva CIGRE naročito razvija razmenu tehničkih informacija i iskustava pa samim tim daje inicijative za proučavanje problematike od interesa za elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine. CIGRE ima za cilj da stručnoj javnosti predstavi najnovija tehnička znanja i iskustva iz oblasti proizvodnje, prenosa i potrošnje električne energije i pokaže spremnost naših stručnjaka da odgovore na izazove koji se u ovom trenutku postavljaju pred elektroenergetski sektor.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m