OSNOVNE INFORMACIJE O KOMPANIJI I FINANSIJSKI POKAZATELJI

OSNOVNE INFORMACIJE O KOMPANIJI I FINANSIJSKI POKAZATELJI

NAZIV I SEDIŠTE KOMPANIJE

TeleGroup d.o.o. Banja Luka
Marije Bursać 8,
78000 Banja Luka, Republika Srpska 
T: +38751 321 000 | F: +38751 321 008
office@telegroup.ba | www.telegroup.ba


Datum osnivanja
 

16.5.1996. godine

Djelatnost

Preduzeće za inženjering informaciono – komunikacionih i energetskih sistema i integraciju i razvoj softverskih aplikacija

Tip organizacije

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Vlasnička struktura

100 % privatno vlasništvo. 

Ostale kompanije koje posluju u sistemu kompanije

 • TeleGroup Limited, Velika Britanija 100 % privatno vlasništvo
 • TeleGroup Beograd, Srbija, 100% vlasništvo kompanije TeleGroup Limited.
 • TeleGroup Sofija, Bugarska, 100% vlasništvo kompanije TeleGroup Limited
 • TeleGroup Crna Gora, Crna Gora, 100% vlasništvo kompanije TeleGroup Beograd
 • TeleGroup Irak, Irak, 100% vlasništvo kompanije TeleGroup Beograd   

Ukupan broj zaposlenih u regionu

200

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m